Filtrar por:

Suyuqkuna Umalliqkuna

Paulo Dam Mazzi

Pirqakamay Yachay Suyuq

Edith Meneses Luy

Sumaq Ruray, Siqiy Yachay Suyuq

Lorena Pastor Rubio

Sumaq Qawarichikuy Yachay Suyuq (e)

María del Rosario Sun Kou

Yachaykuna Yachay Suyuq

Augusto Lam Wong

Patachay Yachay Suyuq

Alejandro Diez Hurtado

Runakunamanta Yachay Suyuq

Hugo Aguirre Castañeda

Willakuykuna yachay Suyuq

Mónica Bonifaz Chirinos

Puririchiy yachay Suyuq

Iván Meini Méndez

Derecho Yachay Suyuq

José Santos Rodríguez González

Qullqikamay yachay Suyuq

Isabel García Ponce

Yachachiy yachay Suyuq

Francisco Hernández Astete

Runa kaymanta yachaykuna Suyuq

Quino Valverde Guzmán

Ingeneiría yachay suyuq

Beatrice Avolio Alecchi

Qullqichay Posgrado Yachaypi Suyuq

Cecilia Chau Pérez Aranibar

Nuna yachay Suyuq

R.P. Felipe Zegarra Russo

Yaya Yachay Suyuq